Kraken Cocktail Drinks Napkins (Set of Four)

£6.99

| /

Stylish Kraken cocktail napkins will look great on your table.

Set of Four

Coaster / Napkin size: 9.5cm x 9.5cm